na INLIS000000000001115 20190910081528 0010-041700000001115 190910 g | ind Amal yang dibenci dan yang dicintai Allah : panduan untuk muslimah / Sayyid, Majdi Fathi Penerjemah: Nabhani Idris Penerjemah: Nabhani Idris Penyunting: Euis Erinawati, Dadi Penerjemah: Nabhani Idris Cet. 1 Jakarta : Gema Insani, 1998 219 hlm. ; 18 cm. 297.218 297.218 SAY a Amal yang dibenci dan yang dicintai Allah, Amal islam, islam 9799795615278 H1408305-1 H1408305-2 H1408305-3