00962 2200325 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020001800100082001000118084001600128100002700144245013900171250001800310260003400328300003800362700002000400504001400420600001400434600006000448990001600508990001600524990001600540990001600556990001600572990001600588990001600604990001600620INLIS00000000006587320200625022229 a0010-0620000173ta200625 g 0 ind  a9789790105508 a378.1 a378.1 GHA m0 aGhafur, A. Hanief Saha1 aManajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia :bSuatu Analisis Kebijakan /cA. Hanief Saha Ghafur ; Editor, Fatna Yustianti aEd. 1, Cet. 2 aJakarta :bBumi Aksara,c2010 axxvi, 224 hlm. :bilus. ;c21 cm.0 aFatna Yustianti aPengarang 4aManajemen 4aManajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia aH-1407225-1 aH-1407225-2 aH-1407225-1 aH-1407225-2 aH-1407225-2 aH-1407225-1 aH-1407225-2 aH-1407225-1