na INLIS000000000065873 20200625022229 0010-0620000173 ta 200625 g 0 ind 9789790105508 378.1 378.1 GHA m Ghafur, A. Hanief Saha Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia : Suatu Analisis Kebijakan / A. Hanief Saha Ghafur ; Editor, Fatna Yustianti Ed. 1, Cet. 2 Jakarta : Bumi Aksara, 2010 xxvi, 224 hlm. : ilus. ; 21 cm. Fatna Yustianti Pengarang Manajemen Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia H-1407225-1 H-1407225-2 H-1407225-1 H-1407225-2 H-1407225-2 H-1407225-1 H-1407225-2 H-1407225-1