01067 2200349 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020001800100082001100118084001700129100001400146245006200160250001100222260003400233300003700267650002200304520019900326990001600525990001600541990001600557990001600573990001600589990001600605990001600621990001600637990001600653990001600669990001600685990001600701INLIS00000000006723520211023012454 a0010-1021000027ta211023 g 0 ind  a9786232261303 a297.67 a297.67 AMB d0 aAmbo Asse1 aDirasah Islamiyah :bPengetahuan Dasar Islam /cAmbo Asse aCet. 1 aGowa :bPusaka Almaida,c2019 axiv, 288 hlm. :bilus. ;c20 cm. 4aDirasah Islamiyah aBuku ini membahas tentang sumber ajaran agama islam dengan uraian yang mudah dipahami, aspek ajaran agama islam secara sederhana berdasar ayat-ayat dan hadis Nabi SAW, disamping pandangan ulama. aS-2110473-1 aS-2110473-2 aS-2110473-3 aS-2110473-4 aS-2110473-5 aS-2110473-6 aS-2110473-6 aS-2110473-1 aS-2110473-2 aS-2110473-3 aS-2110473-4 aS-2110473-5