na INLIS000000000067235 20211023012454 0010-1021000027 ta 211023 g 0 ind 9786232261303 297.67 297.67 AMB d Ambo Asse Dirasah Islamiyah : Pengetahuan Dasar Islam / Ambo Asse Cet. 1 Gowa : Pusaka Almaida, 2019 xiv, 288 hlm. : ilus. ; 20 cm. Dirasah Islamiyah Buku ini membahas tentang sumber ajaran agama islam dengan uraian yang mudah dipahami, aspek ajaran agama islam secara sederhana berdasar ayat-ayat dan hadis Nabi SAW, disamping pandangan ulama. S-2110473-1 S-2110473-2 S-2110473-3 S-2110473-4 S-2110473-5 S-2110473-6 S-2110473-6 S-2110473-1 S-2110473-2 S-2110473-3 S-2110473-4 S-2110473-5