JURNAL EQUILIBRIUM : Jurnal Pendidikan / Jamaluddin Arifin Sam'un Mukramin text Makassar : FKIP Unismuh Makassar, 2022 | Jurnal nasional JURNAL EQUILIBRIUM: Jurnal Pendidikan jurnal nasional