Jurnal Airaha / Jurnal Airaha text kementrian kelautan dan perikanan, 2022 | Jurnal nasional Jurnal Airaha jurnal nasional budidaya perairan jurnal prodi budidaya perairan nasional