na INLIS000000000068586 20230526100929 0010-0523000052 ta 230526 g 0 ind 9786230258749 577.6 577.6 IRM h Irma Sribianti Hutan Mangrove Dalam Perspektif Ekologi / Irma Sribianti Cetakan Pertama Yogyakarta : Deepublish, 2023 x, 105 halaman. : ilustrasi ; 15,5x23 cm. Ekologi Hutan Mangrove Judul S-2310867-1