Fikih Responsibilitas : tanggung jawab muslim dalam islam / Ali Abdul Halim Mahmud Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani text Jakarta : Gema Insani, 1995 ind Fikih Responsibilitas tanggung jawab muslim dalam islam Fikih-Islam,- URN:ISBN:9795615459