Filsafat Ilmu klasik hingga kontenporer Akhyar Yusuf Lubis text Jakarta Rajawali Pers 2016 Ed. I; Cet. 4 ind xiv, 223 hlm : Illus ; 24 cm Akhyar Yusuf Lubis Filsafat Ilmu: klasik hingga kontenporer 101 101 AKH f 9789797696863 200311 20200311103213 INLIS000000000009424 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)